پایان نامه مدل سازی ریسک نقدینگی بانک اقتصاد نوین با استفاده از شبکه های عصبی


چکیده

پژوهش و پایان نامه حاضر به مدل سازی ریسک نقدینگی با استفاده از شبکه ­های عصبی پرداخته است. هدف پژوهش به طور مشخص بررسی کارآیی مدل شبکه عصبی در پیش بینی ریسک نقدینگی شعبات بانک اقتصادنوین در استان خراسان رضوی می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش ­های کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیل مبتنی بر مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شعبات بانک اقتصاد نوین با مرکزیت شهر مشهد در استان خراسان رضوی می­باشد. داده های اقتصادی مورد نیاز، شامل سری­ های زمانی نقدینگی بانک اقتصاد نوین دوره­ های 1385-1394 است که از شعبات مربوطه و پایگاه اینترنتی بانک اقتصاد نوین گردآوری می­شوند و در تمام موارد دوره 1385-1391 به آموزش و داده ­های دوره 1391 تا 1394 به تست مدل اختصاص دارد. تحلیل­های آماری مورد نیاز از دو نوع کلی آمار توصیفی و استنباطی هستند کـه برای تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه­ ها از روش های: شبیه سازی تاریخی، آزمون کاکس- استوارت، آزمون معنی داری ضرایب مدل احتمالی خطی، آزمون معنی­ داری ضرایب رگرسیون لجستیک و برای تعیین کارآیی مدل ­­های برآورد شده از روش­ های کمی ارزیابی نیز استفاده می­شود. بدین ترتیب که پس از برآورد مدل، با مقایسه­ ی نتایج واقعی ریسک نقدینگی شعبات بانک اقتصاد­نوین در استان خراسان و نتایج برآورد شده بر اساس داده­ های گروه­ های آزمایش، کارآیی مدل در پیش­ بینی ریسک نقدینگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج به دست آمده از کارآیی مدل شبکه ­های عصبی مصنوعی پرسپترون و مقایسه آن با سایر مدل­ ها، بیانگر این واقعیت است که در پیش بینی ریسک نقدینگی، مدل شبکه ­های عصبی مصنوعی پرسپترون نسبت به دیگر مدل­ های بررسی شده از بیشترین کارآیی برخوردار است.


جهت سفارش و دانلود پایان نامه مدل سازی ریسک نقدینگی بانک اقتصاد نوین با استفاده از شبکه های عصبی کلیک کنید .

ویا به آدرس SpdShop.ir مراجعه نمایید.


کلمات کلیدی:

پایان نامه، پژوهش، ریسک نقدینگی، مدل شبکه­ های عصبی مصنوعی پرسپترون، مدل احتمالی خطی، مدل لجستیک، پایان نامه ریسک نقدینگی، ریسک نقدینگی شبکه­ های عصبی


SpdShop.ir کاملترین مرجع فایل های دانلودی:: برچسب ها : پایان نامه، پژوهش، ریسک نقدینگی، مدل شبکه­ های عصبی مصنوعی پرسپترون، مدل احتمالی خطی، مدل لجستیک، پایان نامه ریسک نقدینگی، ریسک نقدینگی شب ,
ن : حسین شایسته
ت : شنبه 21 آذر 1394
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند چاپ دیجیتال گریتینگ
بستن تبلیغات [X]